Fatura Basımı İzmir-ATAK MATBAA-483 77 00 - AnasayfaResmi evrak basımında gerekli evraklar

Anlaşmalı belge basımında Şirket iseniz

• İmza sürküleri

• Oda sicil kaydı

• Vergi levhası

• İmza yetkisine sahip olanın Kimlik fotokopisi gerekmektedir. Deftere tabi mükellef iseniz,

• Vergi levhası fotokopisi

• Kimlik fotokopisi

• Ünvanı var ise sicil tastiknamesi gereklidir.

 

Maliye ile Anlaşma Nedir, Anlaşmalı Matbaa ne demektir.
Fatura, Irsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk irsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma bileti, Adisyon Tipi Perakende Satış fişi vbz. Resmi evrakların Basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalara Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar denir. Maliye, Matbaa ile anlaşma yapması ve Resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan Matbaa nın Makina teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber Matbaalar dan Eelli bir miktarda teminat mektubu, yada nakit para blokesi alır ve Kriterlere uyması halinde Her ilin Matbaacılar odası tarafından verilen Yeterlilik belgesi ile birlikte Anlaşmalı evrak basımına izin verir. Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar Belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek Resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine Resmi evrak basabilir. Easlı evraklar üzerinde bulunduğu il koduda yer almaktadır. Bu il kodunun dışında Anlaşmalı Belge basımı yapamaz, çoğaltamaz. Anlaşmalı Matbaa dışında kalan Matbaalar Maliye ile anlaşmalı evrak basamaz. İzmir için daha detaylı bilgi : " İzmir Matbaacılar odası " web sitesinden alınabilir.

MALİYE EVRAKLARI
Maliye ile Anlaşmalı

Resmi evrak basımında doğrudan Maliye ile Anlaşmalı Matbaa ile kendiniz bağlantıya giriniz. Kesinlikle ( Pazarlamacı tabir edilen ) kişileri Resmi evrak işlerinizde aracı kullanmayınız. Kesinlikle iş tesliminden önce tutanak yada Bilgi formu imzalamayınız. ( Teslim öncesi imzalamanız halinde evrakları teslim almış olarak kabul edilirsiniz) Maliye ile Anlaşmalı her hangi bir belgenizi teslim alırken Seri / Sıra Numaralarını kontrol ederek alınız. Size teslim edilen Seri / Sıra numaraları ile imzalamış olduğunuz w Bilgi Formu ” kayıtları aynı olmalıdır. Siz imzalamış olduğunuz Bilgi formunda w yer alan Seri / Sıra numaralarından sorumlusunuz.

Muhtar Adayı Oy Pusulası - Muhtar Adayı El İlanı - Muhtar Adayı Broşür Basım İçin Tercih Edeceğiniz Kalite ve  Güvenin Adresi